Terugblik op bezoek Kennisnetwerk SPV aan MRDH

Het Kennisnetwerk SPV was op 23 mei te gast bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het bezoek maakte deel uit van een tour door het land om de kennisproducten en activiteiten van het Kennisnetwerk onder de aandacht te brengen.


De MRDH is vooruitstrevend in de vertaling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 naar risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s. Zo heeft de MRDH een Regionale uitvoeringsagenda verkeersveiligheid 2025 en een factsheet met streefwaarden voor infrastructuurverbetering en een aanpak voor risicogroepen. De MRDH neemt de bestuurders van haar gemeenten mee in de risicogestuurde aanpak onder andere door een informele themasessie verkeersveiligheid te organiseren.
 
In het reguliere verkeersveiligheidsoverleg onder de 21 gemeenten, politie en ROVZ op 23 mei gaf Eric de Kievit een presentatie over de activiteiten van het Kennisnetwerk SPV en de stand van zaken van de SPI-monitor met landelijke risico-indicatoren. Vanuit de gemeenten kwamen kennisvragen op die het Kennisnetwerk kan gebruiken voor het activiteitenprogramma van 2024 en in de ondersteuning van decentrale overheden.
 
Wil je ook bezoek van het Kennisnetwerk SPV? We haken graag aan bij een regionaal of provinciaal overleg. Een mailtje naar info@kennisnetwerkspv.nl volstaat.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Terugblik op bezoek Kennisnetwerk SPV aan MRDH

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven