Update van factsheet Risico-indicatoren

Het Kennisnetwerk SPV heeft de factsheet Risico-indicatoren verkeersveiligheid geactualiseerd. Risico-indicatoren zijn belangrijke hulpmiddelen om het veiligheidsniveau van specifieke onderdelen van het verkeerssysteem te inventariseren en monitoren.


Aan de hand van risico-indicatoren kunnen we dus meten hoe vaak en in welke mate bepaalde risicofactoren – wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen – voorkomen die een aantoonbare relatie hebben met verkeersonveiligheid. Risico-indicatoren kunnen worden gedefinieerd op het gebied van gedrag (zoals snelheid en alcohol), de veiligheid van infrastructuur, de veiligheid van voertuigen en de ‘afhandeling’ van ongevallen.
 
We onderscheiden de volgende vijf risico-indicatoren:

  1. Veilige infrastructuur (veilige wegvakken, veilige fietsinfrastructuur en veilige kruispunten)
  2. Veilige snelheid
  3. Veilige voertuigen (veiligheidsscore, leeftijd, APK)
  4. Veilige verkeersdeelnemers (nuchtere bestuurders, gebruik van beveiligingsmiddelen, lichtvoering bij verminderde zichtbaarheid, aandacht bij het verkeer)
  5. Hoogwaardige traumazorg
Download hier de factsheet Risico-indicatoren.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Update van factsheet Risico-indicatoren

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven