Verslag van VNG-bijeenkomst over risicogestuurd werken

Risicogestuurd werken aan verkeersveiligheid is nog niet vanzelfsprekend binnen gemeenten. Dat bleek tijdens een VNG-bijeenkomst op 29 november over verkeersveiligheid en de risicogestuurde aanpak. Charlotte Bax van het Kennisnetwerk SPV gaf een presentatie.


Charlotte ging in op de vijf risico-indicatoren die de verkeersveiligheid aantoonbaar beïnvloeden. Zelf werken gemeenten vooral aan de indicatoren ‘Veilige infrastructuur’ en ‘Veilige snelheid’. Om dit te kunnen doen is echter goede data nodig. In dat kader werkt het Kennisnetwerk aan de SPI-monitor waar gemeenten gebruik van kunnen maken.  
 
De aanwezige wethouders gaven aan dat de risicogestuurde aanpak hen kan helpen om verkeersveiligheidsbeleid meer structureel vorm te geven, weg van de incidentenpolitiek die vaak ontstaat door vragen van de Raad, burgers en ongevallen. Maar dan moet het beleid en de organisatie daar wel op zijn ingericht. Opvallend was dat slechts een enkeling van de aanwezige wethouders aangaf al risicogestuurd te werken.
 

Investeringsimpuls

Ook data-gedreven werken maakt het beleid sterker en meer objectief. En het helpt bestuurders bij discussies met de gemeenteraad. Maar al zijn alle data voorhanden, gemeenten lopen aan tegen gebrek aan financiële middelen en moeten prioriteiten stellen. Gepleit werd voor het verder doorzetten van de Investeringsimpuls verkeersveiligheid. Tevens werd de vraag gesteld waarom verkeersveiligheid, als reguliere taak voor een gemeente, geen onderdeel is van het gemeentefonds. 
 
Verder gaven de deelnemers aan dat Rijk en regio gezamenlijk voor de verkeersveiligheidsopgave staan. Het Rijk kan gemeenten helpen met duidelijke landelijke regelgeving (speed pedelec) en het maken van keuzes (van 50 naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom).

Bestuurlijk netwerk

Het bestuurlijk netwerk Mobiliteit van de VNG is recent gestart en dient onder andere als klankbord voor de VNG-lobby en de commissies Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) en Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM). Via het netwerk kunnen bestuurders daarnaast onderling kennis en ervaringen rond mobiliteit uitwisselen en invloed uitoefenen op het landelijk beleid via dialoog met het ministerie van IenW. 
 
De volgende bijeenkomst van het bestuurlijk netwerk Mobiliteit is eind februari/begin maart en staat in het teken van het thema mobiliteitsdata.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Verslag van VNG-bijeenkomst over risicogestuurd werken

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven