Filmpje laat werking zien van SPI-monitor

Het Kennisnetwerk SPV heeft een filmpje gemaakt over de werking van de SPI-monitor, de Landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid. De SPI-monitor is een handig hulpmiddel voor gemeenten bij het opstellen van een risicoanalyse of een uitvoeringsprogramma.


In het filmpje geeft het Kennisnetwerk een rondleiding in de SPI-monitor. De linkerkant van het hoofdscherm laat zien voor welke risico-indicatoren – en hun kenmerken – data beschikbaar zijn: voor Veilige wegen, Veilige fietspaden en Veilige snelheid. Daarnaast beschikt de monitor ook over ongevalscijfers. 
In grijze tekst toont het dashboard voor welke risico-indicatoren de Taskforce Verkeersveiligheidsdata nog data gaat toevoegen: voor Veilige kruispunten, Veilige verkeersdeelname, Veilige voertuigen en Hoogwaardige traumazorg.
 

Kleuren en snelheidsregimes

Op de kaart van Nederland kan de gebruiker eenvoudig een gemeente selecteren en inzoomen op het wegennet om daar vervolgens allerlei selecties op te projecteren. In vier kleuren wordt aangegeven in hoeverre de wegen voldoen aan een bepaalde risico-indicator en aan een of meerdere kenmerken. Ook kan worden gekozen voor bepaalde snelheidsregimes.
 

Basisvoorziening

De SPI-monitor is bedoeld als gratis basisvoorziening voor overheden. De tool maakt het mogelijk om eenvoudig verkeersveiligheidsgegevens binnen Nederland te vergelijken. Daarmee zijn de dashboards die bedrijven op maat hebben ontwikkeld voor overheden niet overbodig geworden. Wel brengt de SPI-monitor structuur in de monitoring, namelijk op basis van risico-indicatoren. In die zin kan de monitor als voorbeeld dienen voor andere dashboards.
 

Aanvraag inlog

Voorlopig is de SPI-monitor alleen beschikbaar voor overheden, politie/justitie en (nog) niet voor marktpartijen. Heb je nog geen inlog? Vraag dan toegang via aanvraag@spimonitor.nl.
  

Bekijk hieronder het filmpje over de SPI-monitor!


Terug naar '2024'
Submenu openen

Filmpje laat werking zien van SPI-monitor

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven