Regels voor derde tranche investeringsimpuls worden versoepeld

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de regels versoepelen voor decentrale overheden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Investeringsimpuls verkeersveiligheid. De inschrijving voor de 'derde tranche'-maatregelen start deze zomer.


Voor de Investeringsimpuls verkeersveiligheid stelt het Rijk 500 miljoen euro beschikbaar tussen 2020 en 2030. Tijdens de eerste twee tranches heeft IenW voor ruim 200 miljoen bijgedragen aan verkeersveiligheidsmaatregelen zoals het verbreden van fietspaden, het verlagen van het snelheidslimiet en de aanleg van rotondes. Minister Harbers: "Ik vind het belangrijk om te luisteren naar wat de overheden nodig hebben om dit geld zo effectief mogelijk te besteden, vandaar dat we de regels flexibeler gaan maken.”
 

Veranderingen

Eén van de veranderingen is dat het voor overheden mogelijk wordt om in één keer aanspraak te maken op een groter geldbedrag. Bij de vorige tranches gold een lager plafond, waardoor kleinere gemeenten onvoldoende geld konden krijgen om grotere maatregelen uit te voeren. Denk dan aan het aanleggen van een rotonde of fietsonderdoorgang. 
 
Daarnaast worden de geschatte kosten voor het uitvoeren van de maatregelen beter passend gemaakt bij de daadwerkelijke kosten. Eerder werden de kosten berekend op basis van het huidige prijspeil. Doordat de uitvoering vaak pas een jaar of twee later plaatsvindt, viel de bijdrage van het Rijk aan een maatregel lager uit dan verwacht.
 
Verder wordt de verantwoording voor overheden eenvoudiger. Nu moeten overheden achteraf laten weten hoeveel geld zij hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld het inrichten van een schoolzone. Op basis daarvan wordt bepaald op hoeveel geld ze recht hebben. Voor de derde tranche gaat IenW alleen nog kijken naar of een maatregel is gerealiseerd, maar staat de bijdrage voor die maatregel vooraf vast. Als overheden een maatregel goedkoper kunnen uitvoeren, is dat in hun voordeel.
 

Effectiviteit maatregelen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft SWOV ingeschat hoeveel slachtoffers zijn voorkomen en hoeveel kosten zijn bespaard door de investeringen uit de tweede tranche. Als alle maatregelen worden uitgevoerd, zijn er volgens SWOV over 30 jaar 592 verkeersslachtoffers voorkomen, waarvan 15 verkeersdoden. Daarmee leveren de maatregelen 1,5 keer zoveel baten op dan ze kosten. Maatregelen als het aanbrengen van verlichting, de aanleg van uitritconstructies, het doorvoeren van snelheidsverlagingen en het verwijderen van fietspaaltjes blijken kosteneffectief. 
   

Lees meer


 

Terug naar '2024'
Submenu openen

Regels voor derde tranche investeringsimpuls worden versoepeld

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven