Aanvragen investeringsimpuls overtreffen budget

De ingediende aanvragen voor de investeringsimpuls verkeersveiligheid overtreffen het beschikbare budget. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maatregelen die binnen een jaar na verlening van de rijksbijdrage zijn uitgevoerd, krijgen voorrang. Voor dergelijke maatregelen is nog (beperkte) financiële ruimte.


De ingediende aanvragen zijn overigens nog niet getoetst aan de voorwaarden van de regeling. Het is dus mogelijk dat een aantal aanvragen – zowel voor maatregelen die binnen een jaar zijn uitgevoerd als maatregelen die uiterlijk december 2025 gereed zijn –  (deels) niet voor honorering in aanmerking komt.
 
Gemeenten en regio’s kunnen nog tot en met 1 september een aanvraag indienen voor de eerste tranche (2020-201). Het Rijk stelt tot 2030 in totaal 500 miljoen euro beschikbaar voor een investeringsimpuls in het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. In de eerste tranche is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar (wat neerkomt op 79 miljoen exclusief btw).

Lokale en regionale wegbeheerders kunnen een rijksbijdrage van 50 procent ontvangen voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Daarmee wordt een extra impuls gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op gemeentelijke, provinciale en waterschapswegen.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Aanvragen investeringsimpuls overtreffen budget

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven