Enquête over regionale samenwerking

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt Berenschot een enquête over regionale samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid. Dit moet leiden tot een advies in relatie tot de afspraken die zijn gemaakt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Het Rijk keert de subsidie voor verkeersveiligheid vanaf de tweede tranche uit op basis van regionale verkeersveiligheidsplannen en risicoanalyses. Daarvoor wil het Rijk een beeld krijgen van hoe de samenwerking op dit moment is georganiseerd. Het verzoek is om voor 13 juni een enquête hierover in te vullen. De resultaten van de enquête worden nog deze maand besproken in het kern- en stuurgroepoverleg SPV.
 
Voor de eerste tranche van 100 miljoen euro rijkssubsidie voor de jaren 2020 en 2021 kunnen gemeenten en provincies zelf een verkeersveiligheidsvoorstel indienen op basis van een menukaart van maatregelen. Hierover volgt binnenkort meer informatie. Decentrale overheden kunnen hun aanvraag dan tussen 1 juli en 1 september indienen.

Het invullen van de enquête (ca. 20 vragen) duurt ongeveer 10-15 minuten. Voor vragen of onduidelijkheden, neem contact op met n.overgaauw@berenschot.nl

Naar de enquête

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Enquête over regionale samenwerking

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven