Expertteam: doel is bereikt, wel nog begeleiding nodig

Antea Group en Royal HaskoningDHV hebben de inzet geëvalueerd van hun expertteam, dat actief was tussen oktober 2019 en juni 2021. Volgens de twee adviesbureaus heeft het team gezorgd voor het vergroten van de bekendheid van en het draagvlak voor de risicoanalyse onder gemeenten.


Het expertteam van Antea Group en Royal HaskoningDHV heeft contact gehad met ruim 40 gemeenten over de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid en met ruim 140 gemeenten via regionale overlegstructuren. Daarmee is het doel gehaald om minstens 60 gemeenten te bereiken, volgens de evaluatie.

Tegelijkertijd zag het expertteam dat de meeste gemeenten half 2020 nog niet zo ver waren dat ze een risicoanalyse gereed hadden. Inmiddels is het grootste deel wel zover. En de meeste gemeenten zullen naar verwachting ook voor het einde van 2021 een uitvoeringsprogramma hebben opgesteld.
 

Onduidelijkheid over data

Het expertiseteam adviseert het ministerie van IenW om duidelijkheid te verschaffen over wanneer gemeenten hun risicoanalyse en het uitvoeringsprogramma gereed moeten hebben. "Nu is daar een wisselend beeld over en regio’s en provincies gaan er verschillend mee om." Duidelijke deadlines moeten voorkomen dat de risicoanalyses een vrijblijvend karakter krijgen.
 
Volgens het expertteam vragen gemeenten zich af waarom de investeringsimpuls alleen infrastructurele maatregelen beloont, terwijl het risicogestuurde beleid zowel uitgaat van maatregelen op het gebied van infrastructuur, als van educatie/gedrag en handhaving (de drie E’s).
 
Ten slotte beveelt het expertteam een zogenaamd verkeersveiligheidsloket aan dat praktische hulp biedt om de uitwerking en het gedachtegoed van het risicogestuurd werken verder te stimuleren. Het proces van risicoanalyse en uitvoeringsprogramma vraag om goede begeleiding en praktijkgerichte ondersteuning, aldus het expertteam.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Expertteam: doel is bereikt, wel nog begeleiding nodig

© Copyright 2022 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven