Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020

Heeft u een effectief projectresultaat, een innovatief product of een bijzondere samenwerking tot stand gebracht voor de verkeersveiligheid? Dien dan uw bijdrage in voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020.

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Alle reden om samen aan de slag te gaan met dit onderwerp. Bij het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC2020) gaan we daarom aan de slag met de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s uit de negen beleidsthema’s van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Deze thema’s bieden handvatten voor het #aanpakken van de verkeersonveiligheid in Nederland. Hoe pak je het aan? Wat kunnen we leren van de aanpak van anderen? Hoe geef je een risicogestuurde aanpak vorm?

Doe mee met de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020

Heeft u een effectief projectresultaat, een innovatief product of een bijzondere samenwerking tot stand gebracht voor de verkeersveiligheid? Dien dan uw bijdrage in. We zijn vooral op zoek naar die initiatieven die het gedachtengoed van het SPV verder brengen en dus gericht zijn op samenwerking, risicogestuurd werken en op het terugdringen van risico’s uit de negen SPV-thema’s. Verder moet het te belonen initiatief anderen aanzetten om zelf aan de slag te gaan.

Uit de ingediende projecten maken we een selectie van drie projecten in drie categorieën: overheid, markt en maatschappelijke organisaties. Op deze negen initiatieven kan worden gestemd via de NVVC-website. De drie initiatieven met de meeste stemmen worden genomineerd voor de prijs. Vervolgens krijgen de genomineerden de kans om hun bijdrage in een pitch te presenteren.

De prijs zelf

De winnaar krijgt een artikel in Verkeerskunde en publiciteit via de media van de organiserende partijen en het Kennisnetwerk SPV. Daarnaast ontvangt de winnaar een kunstwerk.

Initiatief

Deze prijs is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC). Omdat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid tijdens dit NVVC centraal staat, organiseert het Kennisnetwerk SPV deze editie van de Nationale Verkeersveiligheidsprijs.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven