VNG: twee derde van de gemeenten werkt met risicogestuurde aanpak

Ongeveer twee derde van 54 geïnterviewde gemeenten pakt de verkeersonveiligheid risicogestuurd aan. Een derde dus nog niet. Dat is de conclusie uit de gesprekken die de VNG voerde met 65 wethouders en beleidsambtenaren bij gemeenten.


De VNG heeft een infographic laten maken van de belangrijkste resultaten van het onderzoek toen Henk Schravemade, relatiemanager bij de VNG, 65 van de 100 gesprekken met gemeenten had gevoerd: 21 met wethouders en 44 met beleidsmedewerkers. Alle beleidsmedewerkers blijken op de hoogte van de inhoud van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Onder de wethouders is het SPV slechts bij 10% bekend.
 
Van de 54 geïnterviewde gemeenten heeft 44% een risicoanalyse, 13% een risicoanalyse én uitvoeringsprogramma, werkt 31% niet risicogestuurd en is dat van 11% onbekend. Als redenen van gemeenten om geen risicoanalyse te hebben noemt 18% de aanpak te complex, bij 12% neemt de provincie het voortouw, bij 24% is de oorzaak gebrek aan capaciteit en kennis van de ambtenaren en voor 47% is de meerwaarde onduidelijk.
 

Knelpunten

De knelpunten die de geïnterviewden ervaren bij de risicogestuurde aanpak zijn: gebrek aan tijd, te ingewikkeld, urgentie ontbreekt bij de beleidsmedewerker en/of de gemeenteraad, capaciteit schiet tekort, meerwaarde is onduidelijk en de middelen ontbreken voor het opstellen van risicoanalyse en/of uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan.
 
Als oplossingen om het SPV te laten slagen noemen de gemeenten: meer en betere handhaving, gemeentefinanciën op orde en extra hulp voor gemeenten van ondersteuningsteams.
 

Monitor

Het Kennisnetwerk SPV brengt jaarlijks een monitor uit met de stand van zaken rond de risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s. Deze verschijnt in december en bevat de resultaten van meer dan 200 gemeenten. De conclusie dat er behoefte is aan extra ondersteuning en dat niet alle gemeenten risicogestuurd werken is ook voor het Kennisnetwerk SPV herkenbaar. In 2022 verwachten we gemeenten opnieuw hulp te kunnen bieden als het gaat om het zelf opzetten van een risicoanalyse of uitvoeringsprogramma.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

VNG: twee derde van de gemeenten werkt met risicogestuurde aanpak

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven