Wat kunnen Nederland en provincie Antwerpen van elkaar leren?

De provincie Antwerpen heeft een hoge ambitie voor verkeersveiligheid: geen doden en zwaargewonden in 2030. Hoe geeft de provincie daar handen en voeten aan? Wilma Slinger (Kennisnetwerk SPV) vroeg het aan Kaat De Koninck, teamverantwoordelijke verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement bij de provincie Antwerpen.


In het najaar van 2020 hield het Kennisnetwerk SPV een presentatie over de risicogestuurde benadering op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid. Daar wilden de Vlamingen meer over weten. Omgekeerd is het Kennisnetwerk benieuwd welke lessen de Vlaamse aanpak oplevert voor de Nederlandse praktijk.
 
Waar wij in Nederland de focus leggen op de risico-indicatoren (SPI's), de risicoanalyses en het verkrijgen van data om de SPI’s te ‘vullen’, heeft de provincie Antwerpen gekozen voor het ondersteunen van gemeenten bij het maken van een actieplan. Dat plan is gebaseerd op de vijf E’s:

  • beleid en organisatie (engagement)
  • educatie en communicatie (education)
  • infrastructuur (engineering)
  • handhaving (enforcement)
  • monitoring en evaluatie (evaluation)
 

Traject Verkeersveilige Gemeente

De Antwerpse aanpak is vastgelegd in het traject Verkeersveilige Gemeente, in samenwerking met verschillende partners: Federale Diensten van de Gouverneurvzw Ouders van Verongelukte Kinderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Gemeenten starten het traject met het ondertekenen van een ‘save-charter’ voor de betrokkenheid en maken vervolgens een zelfevaluatie op basis van de vijf pijlers. Een adviesbureau coacht ze daarbij. Daar komt een kleurencode uit die het uitgangspunt vormt voor het actieplan. De gemeenten werken hierbij nauw samen met de lokale politie en alle maatschappelijke partijen. 
 


Aan de hand van (digitale) werkbezoeken en persoonlijke contacten bespreekt de provincie Antwerpen de vragen, knelpunten en ideeën van de gemeente en politiezone, en reikt inspiratie en suggesties aan. Ze biedt tools, infofiches, een nieuwsbrief en zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling. De gemeenten en politiezones selecteren zelf de actiepunten waaraan ze willen werken. Van de 69 gemeenten doen er momenteel 42 actief mee, 15 andere gaan binnen twee jaar opstarten.
 

Capaciteit en middelen

Al met al is het een succesvol traject als het gaat om betrokkenheid en deelnemers. Maar net als in Nederland hebben de gemeenten in de provincie Antwerpen weinig capaciteit en middelen tot hun beschikking. Daarom denkt de provincie na over welke cijfers/data zij kan gebruiken om gemeenten te ondersteunen. Benchmarking is een mogelijkheid. Een  middel dat in deze context ter sprake komt is de Verkeersveiligheidsvergelijker van SWOV. 
 
In het gesprek met Kaat bespraken we natuurlijk de producten en activiteiten die op onze eigen website kennisnetwerkspv.nl staan. En we hebben het gehad over de effectiviteit van maatregelen waarbij de Effectiviteitswijzer, de Nederlandse vertaling van een aantal maatregelen uit het Europese project Safety Cube, een tip is.
 

Verder in gesprek

Het was mooi om onze aanpakken eens naast elkaar te zetten en te kijken waar we elkaar verder kunnen helpen. We spraken de wens uit om in het najaar met meer mensen van haar afdeling in gesprek te gaan. Dan zijn wij ook weer verder met ons eigen proces. Wordt vervolgd dus. Voor nu hebben we een nieuwe volger op onze LinkedIn-pagina en een extra abonnee op onze nieuwsbrief!

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Wat kunnen Nederland en provincie Antwerpen van elkaar leren?

© Copyright 2022 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven