Uitkomst werkgroepen

Strategische vervoerskeuze

De werkgroep strategische vervoerskeuze heeft gekeken naar de invloed van de keuzes die worden gemaakt voorafgaand aan de reis op de verkeersveiligheid. Op welk tijdstip start de reis, welk vervoersmiddel wordt gekozen en welke route wordt genomen?


Werkgroep rijgeschiktheid en rijvaardigheid

De werkgroep rijgeschiktheid en rijvaardigheid heeft zicht gericht op de risico's die gepaard gaan met:
  • het tijdelijk of chronisch ongeschikt zijn (medische geschiktheid) om deel te nemen aan het verkeer,
  • het ontbreken van de benodigde vaardigheden voor veilige deelname aan het verkeer,
  • de combinatie van de twee.

Werkgroep rijgeschiktheid en rijvaardigheid

De werkgroep rijgeschiktheid en rijvaardigheid heeft zicht gericht op de risico's die gepaard gaan met:
  • het tijdelijk of chronisch ongeschikt zijn (medische geschiktheid) om deel te nemen aan het verkeer,
  • het ontbreken van de benodigde vaardigheden voor veilige deelname aan het verkeer,
  • de combinatie van de twee.

(On)bewust (on)veilig gedrag

De werkgroep (on)bewust (on)veilig gedrag richtte zich op al het bewuste en onbewuste gedrag van verkeersdeelnemers tijdens de reis. Dit is een breed thema dat uiteenloopt van afleiding, tot snelheid tot het gebruik van (persoonlijke) veiligheidsmiddelen.


Verkeerssystemen

De werkgroep heeft de risico's binnen het verkeerssysteem geinventariseerd. Onder het verkeerssysteem wordt hier het geheel aan interacties tussen verkeersdeelnemer en wegbeheerder, verkeersdeelnemer en infrastructuur en tussen verkeersverkeersdeelnemers bedoeld.


‘Afhandeling’ ongeval

De werkgroep 'afhandeling' ongeval heeft zich gefocused op ongevalsregistratie in het kader van het verbetertraject dat Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW heeft uitgevoerd. Verder worden ook aanbevelingen gedaan voor andere aspecten van de afhandeling van ongevallen.
 

Oplossingsrichtingen

In het voortraject van het SPV 2030 zijn ook oplossingsrichtingen geïnventariseerd. Deze zijn opgenomen in een verzameldocument met oplossingsrichtingen, de oplegnotitie wetgeving, handhaving en toezicht, de oplegnotitie infrastructuur en technologie en de oplegnotitie communicatie en educatie.

 
┬ę Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven