Regionale bijeenkomst SPV Vervoerregio Amsterdam

Op 27 juni was de vijfde regionale bijeenkomst voor de uitwerking van het SPV in de Vervoerregio Amsterdam. De opkomst was goed; veel gemeenten, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap, Politie het Openbaar Ministerie en het CVOM waren van de partij.

Martijn Kas gaf een snelle blik waar op dit moment de regio staat en welke vervolgstappen er binnenkort gezet worden om te komen tot een eerste risicoanalyse voor de regio. Samenwerking met gemeenten en andere partijen staan hierbij centraal en deze is ook terug te zien in het Plan van Aanpak.
Na een verdere introductie van het SPV, de rol van het kennisnetwerk en risico-gestuurd werken, gingen de deelnemers uiteen om aan te geven welke issues volgens hen van belang zijn om van het SPV een succes te maken.

Opvallend hierbij waren de grote overeenkomsten van de groepjes. Strak projectmanagement met heldere rol- en taakverdeling tussen gemeenten, vervoerregio, provincie is noodzakelijk, evenals ondersteuning door derden. Het net verschenen stappenplan risicoanalyse van het kennisnetwerk SPV, zal meegenomen worden bij de uitvraag voor een uitgebreide risicoanalyse in de vervoerregio. Daarnaast moet er tijdig zicht komen op beschikbare middelen om realistische doelen te stellen voor elke betrokken stakeholder. Daarvoor moet er ook gestuurd worden op bestuurlijke prioritering en commitment voor het treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen. Hierbij is een integrale aanpak nodig (infra, gedrag en handhaving), niet alleen in bestaande situaties maar ook in het voorkomen van problemen in nieuwe situaties zoals bij de bouw van nieuwe woonwijken.

Daarbij werd ook aangegeven dat beter zicht op maatschappelijke kosten en baten van verkeersveiligheid, inclusief het goed communiceren daarover, kan helpen om verkeersveiligheid een betere plek te geven op de maatschappelijke-bestuurlijke agenda. Hierbij aansluiting zoeken bij de landelijke thema’s verkeersveiligheid, naast specifieke regionale onderwerpen.

Gelet op de oogst en de energie bij deze bijeenkomst én de wil om samen te werken aan een betere verkeersveiligheid in de regio, geeft dit een goede basis voor het vervolg, te weten het uitvoeren van een gedegen risicoanalyse als bouwsteen voor de uitvoering van het SPV in de vervoerregio Amsterdam.

 

Terug naar 'Bijeenkomsten archief'
Submenu openen

Regionale bijeenkomst SPV Vervoerregio Amsterdam

No data found
© Copyright 2020 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven