Drie werkbezoeken: in Utrecht, Roermond en Den Bosch

Het Kennisnetwerk SPV was recentelijk via SWOV vertegenwoordigd op drie bijeenkomsten over verkeersveiligheid. Hoewel het niet direct ging over de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid, vroegen Gertjan Wijlhuizen en Letty Aarts daar wel aandacht voor.


Namens SWOV/Kennisnetwerk SPV was Gert Jan Wijlhuizen op 26 september aanwezig bij het Regionaal Verkeersveiligheidsoverleg van de provincie Utrecht om een toelichting te geven op de Staat van de Verkeersveiligheid in de provincie Utrecht. De belangrijkste aanbevelingen daaruit zijn:

  • Geef prioriteit aan de veiligheid van fietsers 
  • Zet verder in op veilige infrastructuur
  • Verbeter de metingen van risico-indicatoren. 
  • Blijf inzetten op handhaving en gedragsbe√Įnvloeding
  • Zet in op bewezen effectieve maatregelen.
Waar de provincie mee moet beginnen? Met het Stappenplan van het Kennisnetwerk SPV, adviseerde Gert Jan.
 

ROVL, 25 oktober

Letty Aarts (SWOV/Kennisnetwerk SPV) was op woensdag 25 oktober in Roermond tijdens een goed bezochte bijeenkomst van het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). De aanwezigen waren vertegenwoordigers van met name gemeenten, politie en de provincie Limburg. In het plenaire openingsgesprek kon Letty de gedeputeerde direct van dienst zijn toen hij zich hardop afvroeg hoe een lijstje effectieve verkeersmaatregelen eruit zou kunnen zien. Nou, dat is er al: de Effectiviteitswijzer van het Kennisnetwerk SPV.
 
Zelf verzorgde Letty een sessie over Duurzaam Veilig Wegverkeer 3 en de risicogestuurde aanpak. Aan de hand van vragen van de aanwezigen stond ze stil bij de relatie tussen de 5 principes van DV3, de 9 SPV-thema’s en de risicogestuurde aanpak waarvoor het Kennisnetwerk risico-indicatoren heeft gedefinieerd. Zie deze presentatie.
 
In de avond van 25 oktober nam Letty deel aan een expertsessie van de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch waarbij ze onder andere de risicogestuurde aanpak en de SPI-monitor onder de aandacht bracht. 

Terug naar '2023'
Submenu openen

Drie werkbezoeken: in Utrecht, Roermond en Den Bosch

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven