Klantonderzoek: overheden willen graag van elkaar leren

De klanten van het Kennisnetwerk SPV willen graag op de hoogte blijven van elkaars vorderingen met de risicoanalyse en het uitvoeringsprogramma. Dat is een van de conclusies uit het klantonderzoek dat Kennisnetwerk SPV onlangs liet uitvoeren.


Kennisnetwerk SPV is inmiddels zo’n twee jaar bezig en wilde toetsen of wat het doet goed aansluit bij wat de doelgroep verwacht. Daarvoor heeft het Kennisnetwerk een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren onder een selectie van gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daaruit kwam een eensluidend beeld naar voren.
 
De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek spitsen zich toe op de volgende aspecten:
 

Risicogestuurde aanpak

Overheden zien het nut van de risicogestuurde aanpak en willen ermee aan de slag maar lopen in de praktijk aan tegen gebrek aan tijd, budget en data. De stap van risicoanalyse naar uitvoeringsprogramma’s is voor velen nog een stap te ver. Belangrijk is vast te stellen dat we met elkaar aan het leren zijn en dat de perfecte aanpak niet bestaat.
 

Kennisnetwerk SPV

De hoofdconclusie luidt dat het Kennisnetwerk SPV al veel goede dingen doet en heeft laten zien. De plannen voor 2021 zijn behoorlijk toegespitst op de klantbehoefte. Alleen het gebruik van de kennisproducten kan nog beter.
 

Producten

De basisdocumenten en factsheets worden goed gelezen en regelmatig doorgestuurd naar collega’s. De Effectiviteitswijzer is als product nog relatief nieuw en onbekend. Er mag wat meer focus op de wat zachtere gedragskant. Dit laatste onderwerp staat op het programma dit jaar met een factsheet en bijeenkomst. Ook is er behoefte aan een bijeenkomst of training hoe te komen tot een goed uitvoeringsprogramma, evenals het uitwisselen van ervaringen met elkaar. 
 

Politiek en bestuur

Ambtenaren bij gemeenten en provincies hebben behoefte aan meer ondersteuning bij het voeden van politiek en bestuur over de risicogestuurde aanpak. Het Kennisnetwerk heeft inmiddels een onderzoek hiernaar in gang gezet, waarvan de resultaten in mei bekend zijn.
 

Communicatie

Een aanbeveling luidt om de bekendheid van het Kennisnetwerk te vergoten via de LinkedIn-pagina en de nieuwsbrief. Het gebruik en de bekendheid hiervan kan beter, komt uit de analyse. Ook de websitestructuur kan volgens sommigen duidelijker. Daar wordt aan gewerkt.
Er blijkt geen behoefte te zijn aan het vormen van een ‘community’, een digitale plek waar interactie en digitale ontmoeting centraal staat. Het delen van ervaringen van overheden wordt meer gewaardeerd. Hier gaan we meer aandacht aan besteden.
 

Behoefte aan ervaringen

Er leven nog veel vragen over bijvoorbeeld de waarde van incomplete data en de juiste aanpak in het proces van analyse naar uitvoering. Het Kennisnetwerk kan veel betekenen door mensen met elkaar in contact te brengen hierover. Een van de activiteiten die op deze behoefte aansluit is een bijeenkomst over risicoanalyses en uitvoeringsprogramma’s op 20 april.
 

Rol van Kennisnetwerk

Klanten willen soms meer dan we kunnen bieden, denk aan oplossingen bieden voor gebrek aan data, 1-op-1 hulp voor de ambtenaar op de werkplek. Kennisnetwerk SPV voorziet daar zelf niet in. Daar zijn andere initiatieven voor in gang gezet, zoals het expertteam dat vanuit het ministerie van IenW is ingezet (met Anteagroep en RHDHV als uitvoerders) om te helpen bij de risicoanalyse en de Taskforce Verkeersveiligheidsdata is bezig om de data-opgave in te vullen. Bij die initiatieven is het
Kennisnetwerk nauw betrokken. De uitgesproken behoefte om ons meer in ‘het veld’ te zien is begrijpelijk maar beperkt te realiseren met de beschikbare capaciteit.
 
Heb je ideeën hoe wij je beter kunnen helpen? Stuur ons een mailtje!

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Klantonderzoek: overheden willen graag van elkaar leren

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven