Verkeersovertreders

9Een deel van de verkeersdeelnemers begaat (systematisch) verkeersovertredingen. Vaak redeneren zij, al dan niet bewust, vanuit de eigen situatie en veiligheidsperceptie zonder oog te hebben voor medeverkeersdeelnemers.

Toekomstbeeld SPV 2030: verkeersdeelnemers kennen de verkeersregels en houden zich hieraan

In 2030 is het aantal verkeersovertredingen sterk verminderd. Concreet betekent dit de volgende resultaten:

  1. Verkeersdeelnemers kennen de verkeersregels en zijn zich bewust van de risico's van gevaarlijk gedrag voor zichzelf en voor andere verkeersdeelnemers.
  2. Verkeersdeelnemers begaan minder verkeersovertredingen.
  3. Nieuwe technologie wordt ingezet om zo effectief mogelijk te handhaven en de pakkans van overtreders te vergroten.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven