Symposium Verkeersveiligheidsdata, 15 februari 2024

Symposium Verkeersveiligheidsdata, 15 februari 2024

Organisator: Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, Taskforce Verkeersveiligheidsdata en Kennisnetwerk SPV
Datum: 15-2-2024, 11:45 - 16:00
Locatie: Provinciehuis Utrecht


Ben je geïnteresseerd in verkeersveiligheidsdata? Kom dan op 15 februari 2024 naar het provinciehuis van Utrecht voor het symposium van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, de Taskforce Verkeersveiligheidsdata en het Kennisnetwerk SPV.

Tijdens de bijeenkomst laten we zien hoever we zijn met de ontwikkeling van de nationale datahuishouding verkeersveiligheidsdata, als vervolg op het webinar van 4 april 2023. Ook kijken we naar de toekomst. We bespreken met elkaar wat nodig is om de datahuishouding levend te houden, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
 
De datahuishouding komt voort uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en ondersteunt primair het risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, maar we kijken vanuit een breder perspectief naar verkeersveiligheidsdata.
 

Programma

11:45 – 12:20        Inloop (inclusief lunch) en marktkraambezoek
12:20 – 12:50        Plenaire opening in de foyer
13:00 – 14:00       Workshops of marktkraambezoek
14:00 – 14:30       Pauze en marktkraambezoek
14:30 – 15:30        Workshops of marktkraambezoek
15:30 – 16:00        Plenaire afsluiting
16:00 – 17:00        Netwerkborrel en marktkraambezoek
   

Marktkramen

Om een beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is in Nederland met verkeersveiligheidsdata laten allerlei aanbieders hun producten zien in marktkramen. Bij het Kennisnetwerk SPV kun je een kijkje nemen in de SPI-monitor en bij NTM kun je je wegwijs laten maken in het register. Daarnaast zijn er veel commerciële aanbieders van data en tooling.
   

Acht workshops

  • Voertuigdata
Moderne auto’s produceren, verzamelen en delen steeds grotere hoeveelheden data. En dat biedt kansen voor beter en goedkoper wegbeheer. De afgelopen jaren hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) gewerkt aan de Road Monitor (RoMo). In dit dashboard worden grote hoeveelheden voertuigdata verwerkt tot bruikbare informatie voor wegbeheerders, zoals wegbeheer en gladheidsbestrijding, maar ook voor analyses rond verkeersveiligheid. NDW vertelt je graag meer over de mogelijkheden van het gebruik van voertuigdata.  
 
  • Welke data hebben NDW en de Taskforce Verkeersveiligheidsdata?
De NDW en de Taskforce Verkeersveiligheidsdata hebben al een hoop data beschikbaar die van belang zijn voor verkeersveiligheid. Welke data zijn dat, waar kun je ze vinden en hoe kun je ze gebruiken? De NDW en het NWB beantwoorden deze vragen tijdens deze workshop. Ook presenteren ze informatie over de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer en het fietsverkeer die recent is toegevoegd.
 
  • Feedback-loops in je dataketen
Om de kwaliteit en het gebruik van je data te verbeteren, kun je gebruik maken van feedback-loops. De naam zegt het al: de gebruiker kan aan de leverancier van de data aangeven waar de kwaliteit beter kan, zodat de leverancier hiermee aan de slag kan. Op een aantal plekken wordt hier al gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld bij Safety Priority Services waarbij gewerkt wordt aan het zo goed mogelijk informeren van de weggebruiker over verkeersonveilige situaties. Hiervoor is een systeem ingericht met feedback-loops waarbij er elk kwartaal gesprekken plaatshebben tussen Rijkswaterstaat, NDW, NTM en serviceproviders. NDW en NTM vertellen je hier graag meer over. 
 
  • De SPI-monitor helpt bij risicogestuurd werken
De SPI-monitor is beschikbaar en wordt steeds meer gevuld. Het Kennisnetwerk SPV vertelt je hoe het dashboard je kan helpen bij risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Bekijk hier het filmpje over de werking van de SPI-monitor.
 
  • Fietsdata voor verkeersveiligheid
Verkeersveiligheidsdata gaan steeds meer ook over fietsdata en daar is al veel over bekend. Nog niet alles natuurlijk, daarom zijn NDW en NWB samen met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata steeds bezig om nieuwe data te verkrijgen. Daarnaast biedt Dexter al teldata en het NWB data over de fietsinfrastructuur. Maar hoe vertaal je die data naar de praktijk, wat komt er allemaal nog meer aan qua data en op welke manier wordt die ingewonnen? De Taskforce Verkeersveiligheidsdata legt het je uit tijdens deze workshop. 
 
  • Regionale initiatieven
Grote en kleine gemeenten, maar ook regio’s werken al volop met de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid. Deze workshop zet de wegbeheerder met zijn eigen risicogestuurde aanpak in de spotlight.
 
  • Governance na eindigen Taskforce Verkeersveiligheidsdata
Eind 2024 moet de datahuishouding voor verkeersveiligheidsdata klaar zijn. Dan volgen het beheer en de verdere ontwikkeling. Ook moet er een governance worden ingericht; een groep mensen die de kwaliteit van data(bronnen) en de toepasbaarheid ervan gaat beoordelen, en op zoek gaat naar nieuwe databronnen of nieuwe inwinmogelijkheden. De Taskforce, NTM en NDW wisselen daarover graag met je van gedachten in deze workshop.
 
  • Data in relatie tot veilige verkeersdeelnemers
Om de veiligheid van het verkeerssysteem te kunnen meten, is het belangrijk om te weten wat het aandeel is van ‘veilige verkeersdeelnemers’ in het verkeer. Om data te verkrijgen over deze risico-indicator is onder andere een vragenlijst ontwikkeld over de onderwerpen rijden onder invloed (alcohol, drugs en medicijnen), het gebruik van beveiligingsmiddelen (helm, gordel en kinderzitje) en aandacht op de weg (apparatuurgebruik en vermoeidheid). De uitkomsten kunnen als prestatie-indicator dienen, maar geven ook relevante informatie voor beleidsontwikkeling en -uitvoering, ook op provinciaal niveau. Dit vragenlijstonderzoek heeft eind 2023 plaatsgevonden en zal om de twee jaar worden herhaald. In deze workshop laat de Taskforce de eerste resultaten zien uit deze rijke databron en geeft inzicht in wat hier nog meer uit te halen valt. 

Aanmelden

U kunt zich niet meer registreren voor deze bijeenkomst.

Terug naar 'Bijeenkomsten'
Submenu openen

Symposium Verkeersveiligheidsdata, 15 februari 2024

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven