Zeeland blikt terug op drie jaar uitvoeringsagenda, en kijkt vooruit

Op het aanbod van het kennisnetwerk SPV voor ondersteuning in de regio volgde een enthousiaste reactie van de provincie Zeeland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). In 2020 werkten ze samen aan het opstellen van een uitvoeringsagenda. Hoe staan de zaken ervoor?


Nu bijna drie jaar later is het tijd om de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV te evalueren. Op 25 september was het dan zover. Eric de Kievit van het Kennisnetwerk SPV reisde naar Vlissingen voor deelname aan de fysieke bijeenkomst bij DockWize.
 
Onder toeziend oog van Albert Einstein, de Dalai Lama en Martin Luther King (zie foto) startte het programma met een inleiding door de provincie/ROVZ over de afspraken uit het verleden en de vraag welke nieuwe trends te zien zijn. Leerpunt voor het ROVZ was dat er geen echte doelen zijn gesteld in de eerste uitvoeringsagenda. Dan is het lastig om te herijken. Vandaar dat hier veel aandacht voor was.
 

Aanpak politie

Carin Leijssen, Teamchef Politie Zeeuws-Vlaanderen, presenteerde de aanpak van de politie. Zij was blij met de afstemming met het ROVZ. Verkeer staat landelijk niet (hoog) op agenda, maar wordt inmiddels meegenomen tijdens de dienst van de politie. Met name de VARAS-feiten (Veel gepleegde hufterfeiten, Afleiding, Rood licht, Alcohol & drugs en Snelheid) worden meegenomen tijdens de surveillance. En bij een botsing is het blazen. De politie adviseert de gemeenten op verkeerssituaties, gevraagd en ongevraagd, en zorgt dat de (eigen) registratie op orde is. 
 
Carin vroeg met name aandacht voor beter gebruik van de veiligheidsdriehoek OM, politie en gemeente (zie factsheet Effectieve verkeershandhaving). Het is een kwestie van verkeersveiligheid agenderen met goede data en goede voorbeelden vanuit de politie en de gemeente. Een zorgpunt is het toepassen van vergevingsgezinde bermen met doorgroeistenen op provinciale wegen, waardoor de snelheid onbedoeld omhoog gaat.
 

Landelijke ontwikkelingen

Na Carin praatte Eric de Kievit de deelnemers – waaronder politie, gemeenten en belangenorganisaties – kort bij over de landelijke ontwikkelingen. Uiteraard kwamen ook het vernieuwde stappenplan voor risicoanalyse en uitvoeringsprogramma’s, de activiteiten voor 2024, de toekomstige datahuishouding en doorontwikkeling van de SPI-monitor aan de orde. Met een live demonstratie van het vernieuwde dashboard rondde Eric zijn bijdrage af.
 
Na dit algemene deel bespraken de deelnemers in groepjes thema’s als veilige infrastructuur, heterogeniteit (landbouwverkeer), afleiding en handhaving (verkeersovertreders). Centrale vraag: Wat zijn de doelen voor de korte termijn (tot 2027) en de lange termijn (2035). Wie doet wat en welke activiteiten vragen de aandacht? Wanneer doen we het goed? Wat zijn gewenste meetbare resultaten?
 
Na de lunch boog de helft van de deelnemers zich over het thema kwetsbare verkeersdeelnemers en jongeren, met de nadruk op educatie, en de andere helft dacht na over kwetsbare verkeersdeelnemers met het accent op senioren. De discussie leverde het volgende op:
 
Data
Een belangrijke opgave is om data op orde te krijgen, en dan met name de monitoring. Zeeland zou aansluiting moeten zoeken bij de landelijke SPI-monitor, met regie vanuit het ROVZ of de provincie.
 
Infrastructuur
Voor de jeugd is het zaak om in te zetten op veilige schoolfietsroutes. Prioriteit hebben verder de herinrichting van gevaarlijke N-wegen en snelheidsverlaging op 80km-waterschapswegen. Het advies is om hier samen met gemeenten en waterschap een speerpunt van te maken. Het waterschap is qua kilometer weglengte een serieuze partner. Partijen zouden vanuit een gezamenlijke visie een voorstel kunnen voorbereiden voor maatregelen in het kader van de derde tranche investeringsimpuls.
 
Handhaving
Een ander voorstel was inzetten op intensivering van de verkeershandhaving en daarin samen op te trekken. ROVZ, gemeenten en politie zouden zich moeten inspannen om het onderwerp te agenderen in de driehoeken.
 
Gedragsbeïnvloeding
De deelnemers wilden gedragsbeïnvloeding door campagnes en educatie voortzetten. Laten zien wat het effect is en verkeersveiligheid onder de jongste verkeersdeelnemers tot prioriteit verheffen. 
Het doel om het Zeeuws verkeersveiligheidslabel op 100% te krijgen is ambitieus, maar de aanwezige gemeenten gaven aan zich hiervoor sterk te willen maken. De belangrijkste doelgroepen die Zeeland via het onderwijs wil bereiken zijn de 4-12-jarigen en 12-16-jarigen.
 
Kwetsbare verkeersdeelnemers
Speerpunt zijn de jongeren. Daarnaast: aandacht geven aan knelpunten Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer en recreatief fietsen in relatie tot het knooppuntennetwerk. Tot slot wilden de deelnemers meer aandacht voor senioren op de elektrische fiets.

Bekijk hier een samenvatting van de bijeenkomst.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Zeeland blikt terug op drie jaar uitvoeringsagenda, en kijkt vooruit

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven