Terugblik op webinar 'Floating car data in je risicogestuurde aanpak'

Kennisnetwerk SPV hield op 4 maart 2021 een geslaagd webinar over floating car data. De 98 deelnemers maakten dankbaar gebruik van de gelegenheid om leveranciers van floating car data vragen te stellen.

Wilma Slinger van het Kennisnetwerk SPV heet alle deelnemers aan het webinar 'Floating car data in je risicogestuurde aanpak' welkom. Zoals Wilma in haar introductiepresentatie laat zien, is de aanleiding voor dit webinar de factsheet van het Kennisnetwerk: Floating car data en snelheid.
 

Waar moet je op letten bij FCD?

Charlotte Bax van de SWOV en het Kennisnetwerk SPV geeft de aftrap met een presentatie waarin zij uitlegt wat floating car data exact zijn en waarop je moet letten bij de inzet hiervan. Partijen als NDW, VIA en Hastig kopen floating car data (FCD) in bij leveranciers die zich bezighouden met onder andere navigatieapps, connected cars en trafficmanagementsystemen. Denk hierbij aan TomTom, Bemobile, Here en Inrix. VIA en Hastig verwerken deze informatie in praktische tools. In de presentatie komt duidelijk naar voren dat floating car data en de traditionele lusdata verschillend werken. Floating car data meten een beperkt deel van het verkeer op het hele wegennet, lusdata meten al het verkeer op een beperkt aantal punten. Floating car data ondergaan een aantal bewerkingen en je kunt hiermee uit technisch oogpunt niet direct zelf aan de slag, waardoor het wenselijk kan zijn meer informatie in te winnen over de opbouw en de mogelijkheden ervan. Een gesprek aangaan met de aanbieder is dus van belang en de factsheet biedt een goede leidraad. 
 

Omgaan met (nukken van) data

Marthe Uenk-Telgen is verkeerskundige bij NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer), een samenwerkingsverband van 19 overheden dat is opgericht in 2009. Alle provincies zijn aangesloten bij NDW, hetgeen automatisch betekent dat alle gemeenten indirect gebruik kunnen maken van de diensten van NDW. Het doel van NDW is data verzamelen en kennis delen op het gebied van data. Tegenwoordig opereert NDW steeds meer aan de toepassingenkant en helpt gemeenten en provincies bij de informatievoorziening en het bouwen van applicaties. Niet iedere gemeente heeft immers een medewerker die zich specifiek met data bezighoudt.
 
Marthe geeft in haar presentatie aan dat je niet alleen naar snelheid moet kijken om onveilig wegen op te sporen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van data: als je alleen naar één soort data kijkt mis je al gauw zaken en trek je verkeerde conclusies. Er hoort een verhaal bij.
 
Voor de inkoop van floating car data heeft NDW in 2016 een aanbesteding gestart waaruit de aanbieder Be-mobile is geselecteerd. De data worden continu op kwaliteit gecontroleerd en verbeterd. De snelheid die wordt opgeslagen wordt sinds een jaar niet meer afgekapt op 100% maar op 120% van de maximum snelheid. De penetratiegraad is op ieder type weg, in iedere situatie en op ieder tijdstip weer anders. Wanneer je meer wilt weten over de snelheid op wegen kun je lussen aanleggen, hetgeen een kostbare aangelegenheid is. Een alternatieve mogelijkheid is om V85 te bepalen uit floating car data (of een schatting: de S85). NDW heeft hier in eerste instantie onderzoek naar verricht op locaties op provinciale 80 km/uur-wegen. Met bewerkingen in de data-analyse is het mogelijk om een V85 landelijk te schatten met een gemiddelde onnauwkeurigheid van 5%. Het advies is om de data als jaargemiddelde te gebruiken. Het nemen van kortere perioden resulteert in minder waarnemingen. NDW hoort graag bijzonderheden na het gebruik van de set om de schatting te verbeteren.
 
Begin 2021 heeft NDW een nieuwe aanbesteding afgerond waarbij dezelfde leverancier is geselecteerd. Ten opzichte van de vorige aanbesteding is het inzicht in de herkomst van de ruwe data vergroot. Tip van NDW is goed te kijken welke data reeds beschikbaar zijn en wat hiermee mogelijk is. Marthe geeft aan dat de aggregatieperiode vaak te klein wordt gekozen en dat de nauwkeurigheid hierdoor kleiner wordt. Het is mogelijk om gegevens uit FCD te halen per kwartier of per 5 minuten, maar of de betrouwbaarheid daarvan voldoende is, is afhankelijk van de toepassing van de data. Het advies van Marthe: focus niet te veel op de cijfers, maar ook op de keuzes die erachter liggen. Voor meer informatie of vragen over het gebruik of de inkoop van data, neem contact op via marthe.uenk@ndw.nu.
 

Movimaps  

Richard van de Werken van Hastig houdt een korte pitch over de software Movimaps (oude naam SPI kompas). Richard verduidelijkt dat het bij het inzetten van FCD niet gaat om de incidentele hardrijder, die haal je niet uit deze data. De software komt pas tot zijn recht als er structureel te hard wordt gereden. V85 is meer een indicator voor snelheidsverdeling. Richard onderschrijft de mening van Marthe: kijk niet naar de kleine tijdsbestekken. Movimaps gaat uit van een langere aggregatie. Meer informatie: r.vdwerken@hastig.nl of movimaps.eu.
 

VIA Software 

Erik Donkers van VIA licht de eigen applicatie met data van Here toe in een pitch. Actuele cijfers en snelheid worden steeds belangrijker. Aangezien al meer dan 75% van Nederland werkt met actuele ongevallencijfers in combinatie met snelheidscijfers is wel duidelijk dat Floating car data al voor een groot gedeelte zijn geïmplementeerd. De database van Here groeit hard en de diversiteit aan bronnen is groot. De trajectrapportage uit de software wordt geleverd in een abonnementsstructuur. De CROSS-kaarten zij openbaar en voor iedereen beschikbaar. Meer informatie: erik.donkers@via.nl.
 

Risicogestuurde aanpak

Het kennisnetwerk heeft, naast de factsheet Floating car data en snelheid, ook andere relevante documenten uitgebracht zoals Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid en de stappenplannen risicoanalyse en uitvoeringsprogramma. Hiermee kun je als verkeerskundige een risicogestuurde aanpak goed invullen. Deze documenten zijn allemaal terug te vinden op de website van Kennisnetwerk SPV.
 
Lees hier de vragen die werden gesteld en beantwoord tijdens het webinar
 

Afronding

Wilma rondt af met de conclusie: gebruik floating car data niet als doel op zich maar maak voor jezelf helder wat je precies met het gebruik ervan wilt bereiken. Stel vragen aan leveranciers om te bepalen welke data toepasselijk en behulpzaam zijn voor je beleidsvraag. Het Kennisnetwerk blijft nauw betrokken bij dit onderwerp, ook in samenwerking met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata. Het doel is vooral ook om nog veel van elkaar te leren in de toekomst.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Terugblik op webinar 'Floating car data in je risicogestuurde aanpak'

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven