Veilige snelheid

Bij ongeveer een derde van alle dodelijke ongevallen spelen te hoge snelheden zeer waarschijnlijk een rol. Om de snelheidsrisico’s binnen het verkeerssysteem te kunnen meten, willen we daarom weten of bestuurders op een specifieke weg niet harder rijden dan wat voor die weg veilig is. Maar hoe meet je dat? En wat verstaan we onder een ‘veilige snelheid’? Het Kennisnetwerk SPV heeft een (voorlopige) definitie opgesteld voor de risico-indicator Veilige snelheid, die is gepubliceerd op 1 oktober 2021. Je kunt de publicatie op deze pagina  downloaden.

Over de risico-indicator Veilige snelheid hielden CROW, Rijkswaterstaat en SWOV op 25 juni 2019 een werksessie om voor dit thema de balans op te maken en kennisvragen te formuleren. Lees hier het verslag.
© Copyright 2022 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven