Veilige infrastructuur

Het Kennisnetwerk SPV heeft de risico-indicator Veilige infrastructuur uitgebreid met een derde indicator: Veilige kruispunten. Eerder verschenen al de definities voor de indicatoren 'Veilige wegen' en 'Veilige fietspaden', voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom. 

Een veilige infrastructuur is een voorwaarde voor een veilige afwikkeling van het verkeer. De centrale vraag daarbij is: hoe weet je welke wegvakken, fietspaden en kruispunten ‘voldoende veilig’ zijn en welke niet? Een antwoord op die vraag draagt bij aan de uitwerking van bruikbare risico-indicatoren voor weg- en fietsinfrastructuur.

De definities van de drie risico-indicatoren staan beschreven in het geactualiseerde hoofddocument Veilige infrastructuur. De wetenschappelijke onderbouwing en de referenties naar de literatuur vind je in het geactualiseerde Achtergronddocument Veilige infrastructuur.
 

Download

 

Data-inwinning

NDW richt in opdracht van de Taskforce verkeersveiligheidsdata een datahuishouding in voor infrastructuurgegevens om de risico-indicator Veilige wegen en veilige fietspaden duurzaam te meten. SWECO is in 2021 begonnen samen met wegbeheerders twee definities verder te operationaliseren en de haalbaarheid van data-inwinning te onderzoeken, zie rapport Operationalisatie definitie

Voor grofweg de helft van de benodigde kenmerken is data-inwinning haalbaar en breidt NDW in de periode van 2022 t/m 2024 geleidelijk het data-aanbod uit, zie de road map met gedetailleerde fasering.

De data kun je gebruiken om locaties in beeld te brengen waar kenmerken voldoende en onvoldoende veilig zijn volgens de risico-indicator veilige wegen. Een vertaalslag van deze kenmerkendata naar scores is nodig om een totaal score per locatie te bepalen, om vervolgens een prestatie indicator per weg/netwerk/gebied vast te kunnen stellen. Hiermee kun je zelf al aan de slag, adviesbureaus kunnen je hierbij helpen.

In de Landelijke monitor risico-indicatoren wordt een vertaalslag gemaakt van deze kenmerkendata naar scores die nodig is om een veiligheidsscore per locatie te bepalen. Zo komen locaties in beeld waar wegen volgens essentiële kenmerken voldoende of onvoldoende veilig zijn volgens de risico-indicator Veilige wegen.
 

Animaties

Bekijk hier de twee animaties over Veilige fietspaden en Veilige wegen.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven