Terugblik op een productief 2023 en een korte vooruitblik

Het Kennisnetwerk SPV kijkt terug op een productief jaar waarin we allerlei kennisproducten hebben uitgebracht die we op tal van bijeenkomsten onder de aandacht hebben gebracht. Een greep uit onze activiteiten in 2023 en een kleine vooruitblik.


Een van de belangrijkste producten die we in 2023 opleverden was het nieuwe Stappenplan: van risicoanalyse tot uitvoeringsprogramma. Het Stappenplan vormt de basis voor de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid.
 

Updates van factsheets

Van twee factsheets brachten we updates uit: recent van Databronnen en in het voorjaar van Risico-indicatoren. Een andere 'update' betrof de infographic over de risicogestuurde aanpak die we in 2022 hadden gemaakt voor wethouders. In 2023 pasten we deze productie aan voor Statenleden.
  

Nieuwe factsheets

Echt nieuwe producten die het licht zagen, waren de factsheet Veilige kruispunten en het Kwaliteitskader voor data-gedreven dashboards. Deze week nog verscheen op maandag de factsheet Integrale aanpak van rijden onder invloed, een handreiking voor gemeenten. Op dinsdag hielden we het webinar over rijden onder invloed. Het uitgebreide verslag volgt in januari. 
 

Kennisnetwerk in de regio

Afgelopen jaar trok het KennisnetwerkSPV het land in. We bezochten diverse regiobijeenkomsten met verkeersveiligheidsdelegaties. Naast toelichting op onze producten en landelijke ontwikkelingen brachten we kennis aan tafel voor provinciale of regionale initiatieven voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Bekijk waar we dit jaar zoal zijn geweest op deze pagina.
 

Verkeersveiligheidsdata

In april hadden we onze eerste bijeenkomst over verkeersveiligheidsdata, samen met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata en het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata. Onderdeel van het programma was de lancering van de SPI-monitor. De tweede gezamenlijke bijeenkomst, het Symposium Verkeersveiligheidsdata, is op donderdag 15 februari in Utrecht.
 
Het belooft een mooie bijeenkomst te worden in het Provinciehuis van Utrecht, met plenaire sessies, acht deelsessies en marktkramen waar aanbieders van verkeersveiligheidsdata hun producten laten zien. Het Kennisnetwerk SPV presenteert er de nieuwste versie van de SPI-monitor. Schrijf je hier in.
 

Begin 2024

Verder op het programma begin 2024 staat de uitbreiding van de Effectiviteitswijzer met zeven nieuwe effectieve maatregelen. Er komt een update van Meetinstrumenten en we doen mee aan het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) met de SPI-monitor.

Terug naar '2023'
Submenu openen

Terugblik op een productief 2023 en een korte vooruitblik

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven