10 - Rammelstroken langs de wegas -> effectief

Rumble strips – ook wel ‘rammelstroken’ – waarschuwen de bestuurder als deze naast de eigen rijstrook dreigt te komen. Internationaal onderzoek laat zien dat deze maatregel een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.

Risico-indicator: Veilige wegen


Rumble strips langs de wegas (dus in het midden van de weg) kunnen het aantal frontale of flankbotsingen met tegemoetkomend verkeer met 37% verminderen.

Wat zijn rumble strips?
Rumble strips of ‘rammelstroken’ zijn stroken in geasfalteerd wegdek waarop (of waarin) ribbels zijn aangebracht. Als een voertuig met de banden over de ribbels rijdt, is dat voor de bestuurder duidelijk te horen en ook te voelen. Dit akoestische en vibrerende signaal waarschuwt de bestuurder voor een potentieel gevaarlijke situatie.
 
In de dwars- of rijrichting
Er zijn grofweg twee soorten rumble strips. Rumble strips dwars op de rijrichting waarschuwen de bestuurder dat hij een gevaarlijk punt nadert. Rumble strips in de rijrichting waarschuwen de bestuurder dat hij naast de eigen rijstrook dreigt te komen. Daarbij kijken we hier specifiek naar rumble strips langs de wegas, in het bijzonder rumble strips tussen een dubbele asmarkering.
 
Positieve effecten
Rumble strips langs de wegas moeten voorkomen dat de bestuurder op de verkeerde weghelft terechtkomt en eventueel doorschiet. Deze maatregel kan het aantal frontale of flankbotsingen met tegemoetkomend verkeer, en ook andersoortige ongevallen, met 37% verminderen. In combinatie met rumble strips langs de kantstreep – die waarschuwen dat de bestuurder aan die kant van de weg af raakt – zorgt de maatregel in totaal voor circa 32% minder ongevallen.
 
Negatieve effecten verkeersveiligheid
Rumble strips hebben een negatief effect op de verkeersveiligheid voor fietsers. Ten eerste zorgen rumble strips langs de wegas dat automobilisten juist meer naar de wegkant sturen, dus dichter bij het fietsverkeer. Ten tweede is het vrijwel onmogelijk om over de ribbels heen te fietsen. Als er aan de zijkant van de weg onvoldoende ruimte is, dan worden fietsers min of meer gedwongen om op de rijbaan te gaan fietsen. Pas rumble strips dus alleen toe op een rijbaan waar geen fietsers en bromfietsers rijden (omdat er een vrijliggend fietspad is of een parallelweg).
 
Een derde potentieel gevaar is dat een bestuurder automatisch een harde ruk aan het stuur geeft als hij de rumble strips hoort of voelt.
 
Extra negatief effect
Als een voertuig over een rumblestrip rijdt, veroorzaakt dat geluidhinder
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten van rumble strips zijn gebaseerd op literatuurstudies van onderzoek in de Verenigde Staten, Canada en Denemarken. Daarbij zijn ongevalscijfers bestudeerd van vergelijkbare wegen met en zonder rumble strips.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven