Vormtoets

Met de Vormtoets kun je eenvoudig bepalen in hoeverre bestaande infrastructuur voldoet aan de richtlijnen van CROW. De Vormtoets is geschikt om alle typen wegen te beoordelen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een erftoegangsweg in de praktijk een brede en lange, rechte weg is, scoort deze weinig punten in de Vormtoets.
 
Op basis van dit soort objectieve gegevens kun je vervolgens bepalen welke wegen als eerste moeten worden aangepakt.
 
De Vormtoets is ontwikkeld door de provincie Zeeland, de gemeente Goes en mobiliteitsadviesbureau TRIDÉE.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

TRIDÉE
Een overzicht van scores van wegen op basis van inrichtingskenmerken: welke wegen scoren goed en welke slecht?

Geschikt
Om prioriteiten te stellen: welke wegen moeten als eerste worden aangepakt?

Ongeschikt
Om de kosten van de noodzakelijke verbeteringen te bepalen.


Provincie Zeeland
Met de vormtoets kun je op een redelijk eenvoudige manier inzicht krijgen in de mate van DV-inrichting van het wegennet: welke wegen scoren goed en waar is nog veel te winnen?

Geschikt
om op een redelijk eenvoudige manier inzicht te krijgen in de inrichting van het eigen wegennet.

Ongeschikt
Niet alle kenmerken zijn meegenomen in de Vormtoets. Dat is een bewuste keuze geweest. Het instrument geeft een overzicht en aangezien het niet volledig is, kan het ook geen volledig beeld geven.


Benodigde data
- Wegvakken opgedeeld in stroom-, erftoegangs- en gebiedsontlsuitingswegen.
- Per wegvak een selectie van circa tien relevante Basiskenmerken Wegontwerp van CROW.
- Ideale en minimale eisen aan de kenmerken per wegcategorie.

Waar toegepast
De Vormtoets is in 2018 toegepast in de provincie Zeeland.

In beheer bij
De vormtoets is in beheer bij alle afzonderlijke wegbeheerders in Zeeland.

Contact
Koos Louwerse (TRIDÉE).
E: koos@tridee.eu
T: +31 (0)10 303 29 98
M: +31 6 54 777 329

Meer informatie
Vormtoets
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven