Routetoets

Met de Routetoets kunnen we vaststellen in hoeverre de verschillende routes tussen twee kernen de gewenste op- en afbouw vertonen. Aan de hand daarvan kunnen we ook vaststellen of de meest gekozen route ook de veiligste route is.
 
De Routetoets gaat ervan uit dat een route idealiter begint en eindigt op een erftoegangsweg, en dat het grootste deel wordt afgelegd op respectievelijk gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen (in die volgorde). Hoe sterker de route hiervan afwijkt, hoe onveiliger de routes. De veiligheid van een route wordt beoordeeld aan de hand van negen vastgestelde criteria.
 
Kort samengevat bestaat de toets uit vier stappen:
  1. Stel een herkomst (H) en bestemming (B) vast.
  2. Stel de mogelijke routes tussen H en B vast.
  3. Toets de routes op de negen veiligheidscriteria.
  4. De toetsing wordt omgezet in een score (een ‘routester’).
De Routetoets is onderdeel van ProMeV.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV

Een beoordeling of gekozen routes ook de meest veilige routes zijn.

Geschikt
Het instrument is een tool voor netwerkmanagement en routekeuze.

Ongeschikt
Voor de beoordeling van wegvakken.


Provincie Gelderland

Geschikt
Om routes met elkaar te vergelijken.

Ongeschikt
Voor op een netwerk.


Benodigde data
- Aantal, soort en aantal ontbrekende overgangen tussen wegcategorieën
- Van erftoegangs- en gebiedsontsluitingswegen:lengte routeafstand
  • totale routelengte
  • totale reistijd
  • aantal linksaf-bewegingen
  • dichtheid kruispunten per kilometer
Waar toegepast
Als onderdeel van ProMeV in delen van Gelderland (2015) en Noord-Holland (2015). De provincies Groningen, Drenthe en Limburg hebben gewerkt met (een deel van) ProMeV.

In beheer bij
SWOV
 
Contact
Govert Schermers (SWOV)
E: govert.schermers@swov.nl
T: +31 (0)70 317 33 33

Meer informatie
Handleiding Routetoets
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven