RiMoVe

RiMoVe staat voor Risico Monitor Verkeersveiligheid. RiMoVe, uitgesproken als remove, identificeert voor gemeentelijke wegbeheerders risico’s in lijn met het SPV 2030. Met de inzichten uit dit dashboard kunnen risico’s gericht worden aangepakt. 
 
RiMoVe is een GIS-based instrument met data uit een brede selectie van bronnen. De data binnen het dashboard kunnen per gemeente worden verrijkt met lokale data over de kwaliteit van de weginrichting (risico-indicator Veilige infrastructuur), intensiteiten en (burger)meldingen over verkeersonveilige locaties.

Ervaringen van de ontwerper:
 • Geeft basisondersteuning bij het maken van een risicoanalyse van het lokale verkeerssysteem.
 • Een dashboard met GIS-based kaartlagen waarin belangrijke risico-indicatoren visueel gekoppeld kunnen worden, en waarbij eenvoudig in- en uitgezoomd kan worden op aandachtsgebieden.
 • Bij de verrijking met gemeente-specifieke informatie over de kwaliteit van de weginrichting kunnen visueel koppelingen worden gemaakt tussen bijvoorbeeld de risico-indicatoren Veilige infrastructuur en Veilige snelheid, om zo concrete locaties/trajecten met een verhoogd risico te identificeren. 
 • De kaartbeelden worden verwerkt in rapportages (risicoanalyses), maar wegbeheerders kunnen deze kaartlagen ook zelf raadplegen. 
Geschikt
 • Kaartlagen zijn overdraagbaar en koppelbaar met eigen GIS-viewers van wegbeheerders.
 • Kan ingezet worden als monitoringsinstrument als onderdeel van de beleidscyclus voor verkeersveiligheidsbeleid gekoppeld aan het SPV 2030.
Ongeschikt
 • Geeft inzicht in risico-indicatoren, maar vraagt nog interpretatie van lokaal bekende beleidsadviseur verkeersveiligheid.
 • Zelf vertaalslag maken van risicolocaties naar maatregelen.
Benodigde data
 • Samenstelling wegennet: snelheidsregimes en wegbeheerders
 • Voertuigenpark en -bezit (CBS)
 • Bevolkingsopbouw: leeftijdssamenstelling (CBS)
 • Ongevallen: locaties, aantal per wegtype en vervoerswijze (BRON)
 • Snelheidsdata op gemeentelijk niveau: uit floating car data
 • Risico-informatie per wegtype: vormtoets op basis van kenmerken veilige wegen
 • Risico-informatie fietsinfrastructuur: vormtoets op basis van kenmerken veilige fietspaden
 • Publieke voorzieningen: onderwijsinstellingen, (buurt)winkelcentra
 • Burgeroordeel verkeersveiligheid: meldingen VVN en gemeente specifiek
Toegepast in
 • Regio Bevelanden (Goes, Borsele, Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Reimerswaal, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland).
 • Regio Drechtssteden (Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam).
 • Regio Alblasserwaard (Gorinchem, Molenlanden, Waterschap Rivierenlanden).
 • Gemeente Zoetermeer en gemeente Vijfheerenlanden.
In beheer bij
Antea Group
 
Contact
Johannes Hus
E: johannes.hus@anteagroup.nl 
T: +31 (0)6 21 71 54 99

Meer informatie
AnteaGroup.nl
Artikel op Mobiliteitsplatform
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven