Verkeersveiligheidsmonitor

De Verkeersveiligheidsmonitor laat zien hoe provincies, (vervoer)regio’s en gemeenten scoren op relevante verkeersveiligheidsdata. Elke provincie, (vervoer)regio en gemeente heeft een eigen verkeersveiligheidsprofiel op basis van de structuur van de verkeersveiligheidspiramide. Elk profiel bevat informatie op verschillende lagen en kolommen (mens, weg, voertuig) van de piramide. De piramide bevat gegevens over ongevallen/slachtoffers en over bijvoorbeeld weginrichting, verkeersgedrag, voertuigpark, bevolking en al toegepaste verkeersveiligheidsmaatregelen.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

Royal HaskoningDHV
Met het profiel kunnen de gebruikers (gemeenten, regio’s en provincies) hun verkeersveiligheidssituatie en -prestaties monitoren in de tijd voor de verschillende indicatoren en doelen, en vergelijkingen uitvoeren met een zelf te selecteren groep van andere gemeenten, regio’s of provincies.

Geschikt
- Het instrument biedt een goede basisondersteuning bij de risicoanalyses in het kader van het SPV 2030.
- Ook is het een geschikt monitoringsinstrument als onderdeel van de beleidscyclus voor mobiliteit- en verkeersveiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma’s gekoppeld aan het SPV 2030.
- De Verkeersveiligheidsmonitor kan worden gecombineerd met andere kaart-gebaseerde, meetinstrumenten zoals ViaStat Dashboard, Fietspadvinder en de SPV-Viewer.

Ongeschikt
- Het systeem is niet ontwikkeld voor gedetailleerde ongevalsanalyses.
- Het instrument bevat een selectie van ongevallen gegevens op hoofdthema’s.


Provincie Fryslân
Het instrument levert een meerjarenoverzicht van de verkeersveiligheid binnen de Friese gemeenten. Hiermee kunnen per gemeente de aandachtspunten voor risicobeheersing en de onderbouwing van beleidsdoelen zichtbaar worden gemaakt.

Geschikt
- Om in één beeld een overzicht (in de vorm van een piramide) te krijgen, per jaar van diverse verkeersveiligheidsaspecten per gemeente.
- Per indicator verschaft het instrument inzicht in het jaarlijkse verloop ten opzichte van een zelf samen te stellen vergelijkingsgroep.
- Geschikt voor het opstellen van risico’s voor verkeersveiligheid vanuit diverse invalshoeken (gedrag, infrastructuur, beleid, samenstelling verkeerspark, et cetera).

Ongeschikt
- Voor het bepalen van specifieke locatie en aard van verkeersongevallen in een gemeente.
- De locatie van verkeersongevallen in gemeente kunnen niet op kaart zichtbaar gemaakt worden.
- Ook kunnen niet per locatie de risicoprofielen op kaart worden getoond.


Benodigde data
- Ongevallen per leeftijdsgroep, wegtype, vervoerswijze
- Risico-informatie per wegtype
- Verkeersovertreding op gemeentelijk niveau
- Burgeroordeel verkeersveiligheid
- Overzicht educatieve maatregelen voor verschillende doelgroepen
- Bevolkingssamenstelling
- Voertuigenpark en -bezit
- Samenstelling wegennet
- Maatschappelijke kosten door ongevallen
- Enquête gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid
- Kenmerken fietsinfrastructuur

Waar toegepast
De verkeersveiligheidsmonitor wordt gebruikt in 9 provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg. Zowel provincies als de inliggende regio’s en gemeenten gebruiken het instrument.

In beheer bij
RoyalHaskoningDHV
 
Contact
Peter Morsink
E: Peter.morsink@rhdhv.com
T: +31 (0)6 52 36 80 78

Meer informatie
Verkeersveiligheidsmonitor.nl
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven