Monitor Onveilige Wegsituaties

De Monitor Onveilige Wegsituaties brengt onveilige situaties in kaart op basis van floating car data van het bedrijf Bridgestone Mobility Solutions. Het systeem kijkt met name naar ongebruikelijke remacties, die worden afgewogen tegen factoren als de aanwezigheid van drempels, flitspalen, scholen of speelplaatsen in de omgeving en eerdere ongelukken op het betreffende wegdeel. 
 
De gegevens worden aangevuld met data van onder andere Veilig Verkeer Nederland en BRON. Specifieke onveilige locaties kunnen vervolgens in 3D-beelden worden gevisusaliseerd. 
 
De monitor is ontwikkeld door dataspecialist Analyze. 
 
Ervaringen van ontwerpers
 
Analyze
De monitor kan gemeenten helpen om het gesprek aan te gaan met inwoners en andere belanghebbenden over concrete (verkeers)maatregelen om kruispunten, rotondes en andere wegdelen veiliger te maken. 
 
Geschikt
- Om gevaarlijke verkeerssituaties en -locaties te identificeren en visualiseren.
- Om in kaart te brengen welke trajecten prioriteit moeten krijgen om maatregelen te nemen.
- Als ondersteuning bij gesprekken met omwonenden en andere belanghebbenden. 
 
Ongeschikt
De monitor is niet geschikt om automatisch scenario-analyses uit te voeren, bijvoorbeeld om de impact van wegwerkzaamheden op de verkeersveiligheid te voorspellen. Met het onderliggende dataplatform kunnen wel scenario’s worden geanalyseerd.
 
Benodigde data
- Floating car data van Bridgestone Mobility Solutions
- Meldingen Veilig Verkeer Nederland (VVN)
- Ongevallendata uit BRON
- 360°-beelden van Cyclomedia
 
Waar toegepast
Gemeente Alkmaar
 
In beheer bij
Analyze
 
Contact
Wouter Huijzendveld
E: Wouter.huijzendveld@analyze.nl
T: +31 (0)6 103 959 35
 
Meer informatie
Analyze (website)
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven