24 - Verkeersonveilige locaties in kaart brengen -> waarschijnlijk effectief

De aanpak van verkeersonveilige locaties is een van de meest traditionele manieren om verkeersonveiligheid te bestrijden. Bij deze – in principe reactieve – benadering wordt de onveiligheid aangepakt op locaties met de meeste ongevallen. Dat begint met het in kaart brengen van deze zogeheten ‘blackspots’.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicator Overige maatregelen


Wat zijn verkeersonveilige locaties?
Een verkeersonveilige locatie – een ‘blackspot’ – is een locatie waar relatief veel ongevallen plaatsvinden. Dat kan een kruispunt of wegvak zijn, met een bepaald aantal ongevallen binnen een vastgestelde periode. Afhankelijk van de gehanteerde definitie gaat het dan bijvoorbeeld om 6 geregistreerde ongevallen binnen 3 jaar, al dan niet ‘met een overeenkomstig kenmerk’ (bijvoorbeeld fietsongevallen of letselongevallen). Door de geregistreerde ongevallen op deze locaties te analyseren, ontstaat een beeld van mogelijke oorzaken.
 
Blackspots identificeren en doorlichten
Er zijn verschillende methoden om blackspots te identificeren en door te lichten. Een voorbeeld hiervan is AVOC (‘aanpak verkeersongevallenconcentratie’), een stappenplan om op specifieke locaties gerichte maatregelen in te zetten op basis van de meest voorkomende ongevalsoorzaken. De basis hiervoor zijn betrouwbare ongevalsdata, onder meer vanuit BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland). Ook commerciële partijen zoals VIA bieden ongevallenstatistieken aan.
 
Na een analyse van de geregistreerde ongevallen – wat zijn de belangrijkste oorzaken en overeenkomsten en wat kun je daaruit concluderen? – kun je maatregelen bepalen om de ongevalsoorzaken weg te nemen. Uiteraard moet de nieuwe situatie voor alle verkeersdeelnemers een logisch en samenhangend geheel vormen.
 
Effecten van de maatregel
Het in kaart brengen van verkeersonveilige locaties, analyse van de oorzaken en nemen van juiste maatregelen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Internationaal onderzoek laat zien dat de maatregel kan leiden tot gemiddeld circa 25% minder letselongevallen op de betreffende locatie.
 
Kanttekening bij de maatregel
De aanpak van verkeersonveilige locaties is een van de meest traditionele manieren om verkeersonveiligheid te bestrijden: reactief handelen op locaties met de meeste ongevallen. Het is daarmee een belangrijke aanvulling op risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid, zoals dat in steeds meer gemeenten en provincies vorm krijgt.
 
Om goed te kunnen analyseren, is een minimumaantal ongevallen nodig. Daarom zullen bijvoorbeeld gemeenten met weinig ongevallen deze methode minder vaak kunnen gebruiken.
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoeksgegevens uit Australië, België, Frankrijk en Noorwegen. Een deel van die data is weer gebaseerd op onderzoek uit Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven