13 - Markering van scherpe bogen -> effectief

Scherpe bogen vragen om extra aandacht van verkeersdeelnemers: ze moeten tijdig snelheid minderen en extra alert zijn en nauwkeurig sturen. Bochtschilden kunnen de bestuurder daarbij helpen.

Risico-indicator: Veilige snelheden


Bochtschilden met enkele of dubbele pijlconfiguratie
Een bestuurder die een scherpe boog nadert, moet verschillende handelingen verrichten om de boog veilig te benaderen: snelheid minderen, eventueel terugschakelen en extra alert zijn om binnen de belijning te blijven. Naast verkeersborden die een boog aankondigen, zijn er ook waarschuwingstekens om een scherpe boog zelf te markeren. De bekendste zijn zogeheten bochtschilden met enkele of dubbele pijlconfiguratie in de rijrichting van de boog.
 
Effecten van de maatregel
Uit internationaal onderzoek blijkt dat het plaatsen van bochtschilden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. De borden waarschuwen voor een scherpe boog en ‘begeleiden’ de bestuurder er als het ware doorheen. Internationaal onderzoek laat drie effecten van de maatregel zien:
  1. Het aantal ongevallen neemt af, met name bij bogen met een kleinere radius en bij wegdelen met een serie na elkaar gelegen bogen.
  2. De gemiddelde snelheid gaat omlaag en bestuurders blijven gelijkmatiger binnen de belijning rijden.
  3. Bestuurders rijden alerter en veiliger.
Deze effecten zijn ’s nachts groter dan overdag.
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn gebaseerd op onderzoek in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, China en Zuid-Korea. In de meeste gevallen zijn daarbij ongevalscijfers bestudeerd voor en na invoering van de maatregel of van vergelijkbare wegen met en zonder bochtschilden.
 
In Nederland bestaan specifieke richtlijnen voor maatregelen om het rijden door (scherpe) bogen te begeleiden. De bochtschilden maken daar deel van uit. Zo ook beplanting, (bocht)reflectorpalen, rood-witte hekjes, verkeersborden J2-J5 en aanduiden van een adviessnelheid.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven