02 - Wegdek verbeteren -> waarschijnlijk effectief

Onderhoud en reparatie van het wegdek dragen bij aan verbetering van de verkeersveiligheid. Ook de doorstroming verbetert als het wegdek in goede staat is.

Risico-indicator: Overige maatregelen


Kwaliteit van het wegdek
In Nederland heeft een wegbeheerder de wettelijke plicht om te zorgen dat de (openbare) weg in goede staat verkeert. Het gaat hierbij om zowel de inrichting als het onderhoud van de weg.
 
Een belangrijke factor is de kwaliteit van het wegdek. Zo is de wegverharding onder meer van invloed op het comfort- en veiligheidsgevoel van weggebruikers. Een slechte onderhoudstoestand heeft een negatieve invloed op de verkeersveiligheid en de doorstroming. Scheuren, gaten en oneffenheden in het wegdek kunnen leiden tot ongevallen en schade. Dat geldt voor automobilisten, maar zeker ook voor andere weggebruikers zoals motorrijders, (brom)fietsers en voetgangers. Slecht onderhouden wegen kunnen leiden tot plotselinge rem- en stuurbewegingen of te langzaam rijden.
 
De kwaliteit van het wegennet kan worden gemonitord door inspecties en metingen, bijvoorbeeld via de CROW Wegbeheersystematiek. Ook moet er een systeem zijn waarbij schades gemeld worden die ontstaan door calamiteiten, zoals ongevallen of gesprongen waterleidingen.
 
Voldoende stroef
Weggebruikers kunnen de kwaliteit van een wegverharding voor een groot deel zelf inschatten. Vaak zijn scheuren, gaten en onvlakheden goed te zien, zeker als de weggebruiker bekend is met het betreffende weggedeelte.
 
Veel minder zichtbaar is het eventuele gebrek aan stroefheid van een verharding. Een wegdek moet voldoende stroef zijn om een weggebruiker goed te kunnen laten sturen, optrekken en afremmen. Door slijtage, weersomstandigheden, ongevallen en andere oorzaken kan de stroefheid van het wegdek worden aangetast.
 
Effecten van wegdekverbetering
Internationaal onderzoek laat zien dat verbeteringen aan het wegdek – naast regulier onderhoud – een positief effect hebben op zowel het aantal ongevallen als de doorstroming. Daarbij gaat het niet alleen om reparatie van zichtbare wegdekschade, maar ook om het verbeteren van de stroefheid. Dat kan door (delen van) het wegdek te herstellen of door het helemaal te vernieuwen.
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn voornamelijk ‘bijvangst’ van verkeersveiligheidsonderzoek dat niet specifiek is gericht op de kwaliteit van het wegdek, maar bijvoorbeeld op de (herkenbare) vormgeving van wegen.

Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven