Inleiding

Provincies en gemeenten kunnen zelf veel doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar hoe weet je welke maatregelen effectief zijn en welke niet? Op deze pagina vind je een overzicht van maatregelen waarvan de (in)effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond. Zo kun je verschillende maatregelen tegen elkaar afwegen.

Afzonderlijke factsheets
De maatregelen staan beschreven in afzonderlijke factsheets. Daarin lees je wat de maatregel inhoudt, wanneer je deze kunt toepassen en wat de effectiviteit ervan is.
 
Keuze van onderwerpen
De factsheets zijn op drie manieren samengesteld. Ten eerste is gebruikgemaakt van de meest recente internationale kennis die verzameld is in het Europese project SafetyCube. We verwijzen per maatregel naar uitgebreidere informatie op de betreffende SafetyCube-pagina’s.
 
Ten tweede is er voor specifieke maatregelen aanvullend literatuuronderzoek uitgevoerd. Niet alle maatregelen komen voor in SafetyCube en soms betreft het een specifiek Nederlandse maatregel. In dat geval zijn de betreffende richtlijnen van CROW opgenomen.  Waar mogelijk zijn ook effectstudies over de Nederlandse situatie gebruikt.
 
Ten derde is de Effectiviteitswijzer aangevuld met effectberekeningen van SWOV op maatregelen uit de eerste tranche van de landelijke ‘Investeringsimpuls Verkeersveiligheid’.

Werk in uitvoering
De Effectiviteitswijzer is nog in ontwikkeling. In de komende maanden en jaren zullen er meer (specifiek Nederlandse) maatregelen worden toegevoegd, bijvoorbeeld over fietsinfrastructuur en handhaving. Daarnaast zal de effectiviteit van de maatregelen uit de tweede en derde tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid ook worden doorberekend. Deze maatregelen kunnen daarna ook worden toegevoegd aan de Effectiviteitswijzer.

Lees ook de verantwoording.

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven