ProMeV Light

ProMeV Light is speciaal ontwikkeld om snel en proactief inzicht te krijgen in de belangrijkste veiligheidsknelpunten van het provinciale wegennet. Het instrument is een aangepaste versie van ProMeV. Waar je met ProMeV een uitvoerige analyse maakt van de verkeersveiligheid van wegen, wegennetwerken, wegvakken en routes, is de light-versie alleen gericht op wegvakken.
 
ProMeV Light beoordeelt de provinciale 80km/uur-wegen op drie kenmerken: het aantal erfaansluitingen, de rijrichtingscheiding en de obstakelvrije zone. Om te kunnen bepalen waar de veiligheidsproblemen het grootst zijn, wordt ook de verkeersintensiteit in de meting meegenomen.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV
Provincies kunnen voor hun 80km/uur-wegen zien op welke wegen de kans op ongevallen groter is dan op andere.

Geschikt
Om te prioriteren van welke wegen de infrastructuur als eerste aangepakt moet worden en om een meerjarenplan voor het aanpassen van infrastructuur op te stellen.

Ongeschikt
Vooralsnog voor andere wegen dan provinciale 80km/uur-wegen.


Provincie Gelderland
Een goed beeld gekregen van de verkeersveiligheidsrisico’s.

Ongeschikt
voor andere wegen dan 80km/uur-gebiedsontsluitingswegen (GOW80).


Benodigde data
Gegevens over aantallen erfaansluitingen, rijrichtingscheidingen en obstakelvrije zones van 80km/uur-wegen.

Waar toegepast
ProMeV Light is in 2017 toegepast op alle provinciale 80km/uur-wegen in Nederland.

In beheer bij
SWOV
 
Contact
Charlotte Bax (SWOV)
E: charlotte.bax@swov.nl
T: +31 (0)70 317 33 33

Meer informatie
ProMeV Light
Een invulling van risicogestuurde aanpak van weginfrastructuur
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven