34. Uitritconstructie van erftoegangsweg naar gebiedsontsluitingsweg -> effectief

Verkeer dat vanuit een erftoegangsweg (30km/uur) een gebiedsontsluitingsweg (50km/uur) op rijdt, moet al het overige verkeer (dus ook voetgangers en fietsers) voor laten gaan. Het aanleggen van een duidelijke uitritconstructie heeft hier een positief effect op de verkeersveiligheid.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicator Veilige infrastructuur


Waarom een uitritconstructie?
Uitritconstructies maken duidelijk dat er sprake is van een overgang tussen een gebiedsontsluitingsweg (GOW) en een erftoegangsweg (ETW) waar een limiet van 30km/uur geldt.i Bijkomend voordeel van een uitritconstructie is dat verkeer dat de ETW uitkomt de snelheid fors moet verlagen alvorens de GOW op te rijden of te kruisen. 
 
Effect van de maatregel
Het aanleggen van een duidelijke uitritconstructie vanuit een erftoegangsweg naar een gebiedsontsluitingsweg heeft een positief effect op de verkeersveiligheid.[i] Het voet- en of fietspad moet aan beide zijden van de constructie met elkaar verbonden zijn. Aan de wegkanten moet de constructie verlaagd zijn, vergelijkbaar met een drempel. 
 
Onderzoek
Onderzoek van Van Petegem et al. (2021) liet zien dat er op locaties met een uitritconstructie (of een drempel op T-kruisingen) 54% minder fiets-motorvoertuigongelukken gebeurden.[ii] Het Deens Handboek Verkeersveiligheid komt uit op een afname van 40% van de ongevallen tussen voetgangers en motorvoertuigen.[iii]
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op het rapport Verkeersveiligheidseffecten van '1e-tranchemaatregelen'.
 
Bronnen

[i] ASVV 2021 (CROW)
[iii] Vejdirektoratet. (2014). Håndbog, Trafiksikkerhed; Effekter af vejtekniske virkemidler, 2. udgave (Handboek Verkeersveiligheid; Effecten van verkeerstechnische maatregelen, 2e editie). Trafitec. 
 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven