19 - Kruispunt omvormen naar bajonetaansluitingen -> waarschijnlijk effectief

De verkeersveiligheid op een viertakskruispunt kan in sommige gevallen worden verbeterd door het om te vormen tot een bajonetkruispunt. Daarbij wordt de kruising als het ware uit elkaar getrokken tot een verlengd kruispunt met twee T-splitsingen dicht op elkaar.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicator Veilige snelheid


Waarom een bajonetaansluiting?
Een ‘gewoon’ kruispunt wordt gekenmerkt door veel verschillende verkeersstromen die elkaar van vier kanten naderen. Dat betekent dat er relatief veel conflicttypen mogelijk zijn. Die mogelijke conflicten kunnen deels worden voorkomen door het kruispunt om te vormen tot een bajonetkruispunt. Bajonetkruispunten zijn er in twee soorten: links en rechts (zie afbeelding).
 
Een bajonetkruispunt bestaat in feite uit twee T-splitsingen naast elkaar. Dat heeft een aantal voordelen. Ten eerste is een bajonetkruispunt overzichtelijker en minder complex dan een viertakskruispunt. Ten tweede moet op een bajonetkruispunt het doorgaande verkeer snelheid minderen, omdat het twee keer een afslaande manoeuvre moet maken. Die lagere snelheid verkleint de kans op ongevallen. Een derde voordeel is dat een bajonetkruispunt vaak extra ruimte biedt voor fietsers op de zijweg(en) om de hoofdweg gefaseerd over te steken.


Respectievelijk een links en een rechts bajonetkruispunt
 
Effecten en kanttekeningen
Uit onderzoek blijkt dat op bajonetkruispunten gemiddeld 20% minder ongevallen minder ongevallen plaatsvinden dan op viertakskruispunten. In sommige gevallen kan het dan ook zinvol zijn om een viertakskruispunt om te vormen naar bajonetaansluitingen.
Bij weinig verkeer op de zijweg (minder dan 15% van het verkeer dat het kruispunt passeert) is er bij deze maatregel een toename van het aantal ongevallen geconstateerd, bij meer verkeer op de zijweg geldt de genoemde ongevalsreductie.

Meer informatie
Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven