32. Parallelweg aanleggen langs 80km/uur-weg -> effectief

Een parallelweg langs een 80km/uur-gebiedsontsluitingsweg heeft een positief effect op de verkeersveiligheid: percelen zijn niet direct op de hoofdrijbaan aangesloten en langzaam verkeer hoeft niet op de 80km/uur-weg te rijden.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicatoren Veilige infrastructuur en Veilige snelheid


Langzaam en afslaand verkeer
Op gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom is de snelheidslimiet meestal 80 km/uur. Vanwege de snelheidsverschillen maken landbouwverkeer en ander langzaam verkeer bij voorkeur geen gebruik van deze weg. Ook kan verkeer dat afslaat naar een perceel of van een perceel de weg op rijdt, tot onveilige situaties leiden.
 
Veiliger met een parallelweg 
Om die redenen heeft de aanleg van een parallelweg een positief effect op de verkeersveiligheid. Onderzoek[i] laat zien dat op wegen met parallelvoorzieningen 18% minder letselongevallen plaatsvinden. Dit significante verschil geldt voor wegvakongevallen. Voor kruispuntongevallen is ook een verschil gevonden maar dit is niet significant.
 
Meer informatie  Deze factsheet is gebaseerd op het rapport Verkeersveiligheidseffecten van '1e-tranchemaatregelen'.
 
Bronnen

[i] Tijssen, G., Wagenaar, M., Knol, A. & Kroese P. (2001). Erfaansluitingen en verkeersveiligheid (CROW).
 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven