33. Vrijliggend fietspad of fiets-/bromfietspad op 50km/uur-wegen -> effectief

Een hoge snelheid vergroot de kans op verkeersongevallen. De risico’s zijn vooral groot voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Op 50km/uur-wegen is het fysiek scheiden van fietsers en gemotoriseerd verkeer daarom vanuit verkeersveiligheidsoogpunt noodzakelijk. Een vrijliggend (brom)fietspad is hiervoor een effectieve maatregel.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicatoren Veilige infrastructuur en Veilige snelheid

  
Kwetsbare verkeersdeelnemers
Fietsers zijn kwetsbare verkeerdeelnemers. Ze worden (net als voetgangers) niet beschermd door het voertuig zelf, zoals bij auto’s. Daarnaast speelt het verschil in snelheid en massa een rol: fietsen zijn langzamer en lichter dan het verkeer eromheen.[i] Hierbij wordt 30 km/uur vaak als grenswaarde gezien, waar bij hogere snelheden de kans op ernstig of dodelijk letsel bijeen ongeval exponentieel toeneemt.
 
Op wegen met een snelheidslimiet die hoger is dan 30 km/uur, is het daarom belangrijk om fietsers fysiek te scheiden van gemotoriseerd verkeer door middel van een vrijliggend fietspad. 
 
Effect van de maatregel
Op 50km/uur-wegen is een vrijliggend fietspad de norm. Op 50km/uur-wegen die hieraan niet voldoen, worden fietsers gemengd met gemotoriseerd verkeer of rijden ze op fietsstroken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit onveiliger is dan een fysieke scheiding.[ii] Ook is berekend dat op wegvakken en kruispunten met een vrijliggend fietspad 38% minder ongevallen voorkomen dan op 50km/uur-wegen met fietsstroken.[iii]
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op het rapport Verkeersveiligheidseffecten van '1e-tranchemaatregelen'.
 
Bronnen
[i] Factsheet Fietsers (Kennisnetwerk SPV)

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven