23 - Verkeersdrempels -> effectief

Verkeersdrempels hebben een positief effect op de verkeersveiligheid: de gemiddelde snelheid van het verkeer gaat omlaag en daardoor neemt het aantal ongevallen af.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicatoren Veilige infrastructuur en Veilige snelheid


Snelheid en verkeersveiligheid
Snelheid is een van de belangrijkste risico-indicatoren voor verkeersveiligheid. Bij een hogere rijsnelheid is de remweg langer, de beschikbare reactietijd korter en een eventuele botsing harder. Een te hoge snelheid vergroot daarmee de kans op verkeersongevallen en de kans op een ernstige afloop daarvan. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke verkeersongevallen (mede) veroorzaakt door te snel rijden.
 
Aanleggen van verkeersdrempels
Verkeersdrempels hebben een bewezen positief effect op de verkeersveiligheid. De effecten zijn vooral groot binnen de bebouwde kom.
 
De keuze voor het plaatsen van een verkeersdrempel begint met het bepalen van de locatie ervan. De geschiktheid van de locatie is afhankelijk van de functie en vormgeving van een straat. Ook het aanwezige verkeer (hoeveelheid, menging van verkeerssoorten) van de straat speelt een rol. In de richtlijnen van CROW is deze keuze verder uitgewerkt.
 
Drempels kunnen worden aangelegd als ‘losse’ maatregel of als onderdeel van een oversteekvoorziening. De maatregel zorgt dat automobilisten vaart minderen en afremmen om te voorkomen dat hun voertuig beschadigd raakt. Daardoor rijden ze langzamer, alerter en hebben ze het voertuig beter onder controle. Op de betreffende weg neemt het aantal – vooral dodelijke of ernstige – ongevallen hierdoor significant af. Dat geldt met name voor aanrijdingen met fietsers en overstekende voetgangers.  
 
Verantwoording
Een grote hoeveelheid Nederlands en buitenlands onderzoek laat zien dat verkeersdrempels de verkeersveiligheid vergroten mits de drempel wordt toegepast op de juiste plek en de drempel goed is vormgegeven. Het positieve effect geldt met name voor dodelijke en ernstige ongevallen met fietsers en voetgangers. Negatieve veiligheidseffecten zijn niet gevonden.
 
Meer informatie Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).
 

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven